Jak to jest zrobione – pionowe i poziome kolektory pomp ciepła montowane w ziemi

Jak to jest zrobione – pionowe i poziome kolektory pomp ciepła montowane w ziemi

Coraz więcej Polaków decyduje się na ogrzewanie domu przy użyciu pompy ciepła. Nikogo ten fakt nie powinien dziwić – to ekologiczne, nowoczesne, wydajne, a jeżeli zasilimy je energią z paneli PV to również ekonomiczne źródło ogrzewania. Jednymi z najczęściej zadawanych pytań przez osoby przymierzające się do zakupu gruntowej pompy ciepła są te o kolektory ciepła – jak głęboko wkopuje się kolektory? Czym różnią się kolektory poziome od kolektorów pionowych? Odpowiadamy w niniejszym tekście – dowiedz się, jak przebiega montaż pompy ciepła – zapraszamy do lektury!

Pompa ciepła i instalacja PV – tani prąd i ogrzewanie

Zarówno system ogrzewania, którego sercem jest pompa ciepła jak i instalacja elektryczna, pobierająca prąd z energii słonecznej są zaliczane do tak zwanych instalacji OZE – czyli odnawialnych źródłach energii. W przypadku gruntowej pompy ciepła mówimy o energii cieplnej pobieranej z wnętrza ziemi. Aby energia cieplna mogła zostać pobrana, pompa musi rozpocząć swoją pracę, do czego potrzebuje energii elektrycznej. Ponieważ pompy ciepła należą do energochłonnych urządzeń, to najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zasilanie ich tanią płynącą z paneli fotowoltaicznych – takie rozwiązanie jest najkorzystniejsze z ekonomicznego punktu widzenia.

Poziome i pionowe kolektory w gruntowej pompie ciepła

Dwie podstawowe wersje pomp ciepła to pompa ciepła powietrzna oraz gruntowa – ta druga do swojego działania potrzebuje kolektorów. W największym uproszczeniu kolektor (inaczej wymiennik ciepła) to komponent urządzenia wkopany w ziemi – absorbuje one ciepło ziemi i przesyłają je do pompy. Oba urządzenia łączy przewód silikonowy wkopany w ziemię. Może być on wkopany w dwóch wariantach – poziomym, bądź pionowym. Jeszcze do niedawna stosowano wyłącznie układy pionowe. W ich wypadku konieczne jest wykonanie odwiertu, którego głębokość może przekraczać nawet 50 m. Dlatego obecnie o wiele częściej stosuje się tak zwane kolektory poziome – a dokładniej kolektory z przewodem poziomym. Montaż kolektorów poziomych jest mniej wymagający – aby je zamontować, trzeba zrobić wykop o głębokości około 2 metrów.

Który typ kolektorów wybrać?

Kolektory poziome są najczęściej stosowane w przypadku już istniejących obiektów budowlanych – wykonanie odwiertu jest kosztowne, jednak można go wykonać nawet wewnątrz budynku. Kolektory poziome montuje się najczęściej na jeszcze niezagospodarowanych działkach – na odsłoniętym gruncie. Przewód takiej pompy w dalszym ciągu musi mieć długość około 50 m i jest składany poziomo na powierzchni około 20 metrów kwadratowych. W przypadku tej wersji montażu stosuje się niwelatory laserowe, ponieważ poziom wkopywanego przewodu nie może przekraczać 90°. Alternatywą dla wspomnianych rozwiązań może być montaż powietrznej pompy ciepła, ale jej poświęcimy osobny artykuł.