Jak uniezależnić się od dostawcy energii cieplnej? To proste – zainstaluj pompę ciepła!

Jak uniezależnić się od dostawcy energii cieplnej? To proste – zainstaluj pompę ciepła!

Stale rosnące ceny surowców energetycznych i rosnąca wiadomość w zakresie ochrony środowiska – to dwie przyczyny rosnącego zainteresowania Polaków alternatywnymi źródłami energii. Dziś chcielibyśmy opowiedzieć nieco więcej o urządzeniach, które zasilają budynek energią cieplną, czyli o pompach ciepła. Na jakiej zasadzie działają te urządzenia? Jakie są podstawowe typy pomp ciepła? Oto pigułka najcenniejszych informacji na temat tych wyjątkowych urządzeń!

Podstawowe rodzaje pomp ciepła

Zadaniem każdej pompy ciepła jest pobór energii cieplnej z otoczenia i kierowanie jej do instalacji grzewczej w budynku. Każdy rodzaj pompy ciepła pobiera energie w nieco inny sposób – pompy ciepła różnią się pod względem budowy i zasady działania. Pompy ciepła gruntowe, pobierają energię z wnętrza ziemi. Powietrzne pompy ciepła pobierają energię z powietrza. Z kolei, pompy ciepła wodne, pobierają ciepło z wody. W Polsce najczęściej stosuje się wersję gruntową i powietrzną w na jakiej zasadzie urządzenia te pobierają energię i kierują ja do instalacji w budynku? Postaramy się to wytłumaczyć w prostych słowach.

Sercem każdej pompy ciepła jest wymiennik

Bardzo ważnym elementem każdej pompy jest tak zwany wymiennik ciepła. Komponent ten odpowiada za odbieranie pozyskanej energii cieplnej i kierowanie jej dalej do instalacji grzewczej w budynku dzięki nośnikowi. Nośnikiem energii jest czynnik chłodniczy – najczęściej w postaci płynu, czyli wody bądź roztworu wody z alkoholem. Warto w tym miejscu nadmienić, że wyciek czynnika chłodniczego jest jedną z częstszych awarii w takich pompach. Możemy go uzupełnić aplikując go przez ciepłoodporny przewód silikonowy 3x15, ale zadanie to wymaga specjalistycznej wiedzy, dlatego czynność tę powinien wykonywać serwisant. W dalszej kolejności ten rozgrzany wymiennik jest kierowany do rur i kaloryferów. Jeżeli dane urządzenie jest wyposażone w funkcje ogrzewania wody użytkowej, to wymiennik ten kieruje wodę do zasobnika ciepłej wody użytkowej, w którym jest ona stale nagrzewana do temperatury zbliżonej do 60 stopni Celsjusza.

Skąd pompy ciepła pobierają energię cieplną?

Dosłownie z powietrza! Wbrew nieprawdziwej opinii, takie urządzenia ogrzeją dom nawet przy minusowych temperaturach zewnętrznych. Tego rodzaju urządzenia mogą ogrzewać budynek, nawet kiedy na zewnątrz temperatura spada do -30°C. Takie urządzenia pobierają ciepło unoszące się w powietrzu i generowane w różny sposób. To ciepło generujemy my sami poprzez korzystanie ze sprzętów domowych czy na przykład środków lokomocji. Jeżeli nie zostanie ono pobrane, to dosłownie ulotni się do atmosfery. Warto nadmienić, że tego typu urządzenia kumulują w wymienniku pobraną energię, więc mogą ogrzewać dom zebranymi pokładami nawet w bardzo mroźne dni. Jeżeli natomiast mowa o pompach gruntowych, to ich komponentem pobierającym ciepło są kolektory zakopane w ziemi. Następnie poprzez przewody (w postaci rur z tworzywa sztucznego) kierują to ciepło do wymiennika – dalsza droga rozprowadzania ciepła jest podobna, jak w przypadku pompy powietrznej.